2015-2020 oluşturulan KOBİ Stratejisi çalışmaları devam etmektedir.
 

Aralık 2015
 
1. Kredi Destek Programları

Tüm kredi programlarına devam edilecektir.
Kredilerin işleyişi ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmaktadır
Kredi programlarına ihtiyaç doğrultusunda yeni kapsamlar eklenmektedir.
Kredi programlarında çalışılan Banka sayısı artırılması gündemdedir.
Faiz mağdurlarına Yapılandırma Kredi programları takvime alınmıştır.
Yenilenebilir enerji Kredileri
Girişimcilere yönelik mikro kredi modelleri tasarlanmaktadır.
 
2. Hibe Programları

Hibe Programları devam edilecektir.
KKTC’de ilk kez yalnızca kağıt üzerinde var olan  iş planlarını destekleyebileceği bir hibe programı üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. (Start-up)
Girişimciler ile hedef  =yeni ürün, hizmet, süreç ve pazarlar geliştirerek ekonomik değer yaratmaktır.
 
3. Eğitim Programları

Ara elaman ihtiyacına yönelik eğitim programlarının desteklenmesi
Ülkemiz için yeni ürün ve inovasyon konularında Üniversitelerimiz ile ortak programların düzenlenmesi
Teknik lise  ve üstü eğitim kanallarımızın projeler ile hibe kapsamında desteklenmesi  
Kırsal kalkınma kapsamında eğitim ve kümeleme çalışmalarının yürütülmesi
 İş Geliştirme Merkezleri İŞGEM (İşletme Kuluçkaları)