• Esnaf ve sanatkarların ucuz finansman kaynaklara erişiminde yaşadığı teminat sorununu  azaltılmasına yönelik kooperatiflerin kurulması  sağlanmış ve bölgelere dağılımı için birlik kapsamına da alınmıştır. Bu alanda yeni kredi programları başlatılmıştır. Kredi limiti 10.000TL -150.000TL arasındadır. Şartlar Türkiye Halk  Bankası A.Ş. şubelerinden öğrenilebilir.

  • Esnaf  ve Hizmet Sektörüne Yönelik Teminat Destek Programı Projesi Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Merkez Kooperatif Ltd.,  Güzelyurt Esnaf Sanatkarlar Birliği , Karpaz Esnaf Sanatkarlar Birliği ve Maraş Esnaf Birlikleri arasında  Türkiye Halk  Bankası A.Ş. ile protokol imzalanarak başlatılmmıştır.