Hibe Programları

Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan kaynak ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kısmı hibe destek yardım projelerinin desteklenmesine ilişkin 21 Ekim 2010 tarihinde “KKTC’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Usul Ve Esasları” imzalanmıştır. Ekonomi’den sorumlu Bakanlık –KOBİGEM  koordinasyonunda yürütülen Kısmi Hibe Programları -Çukurova Kalkınma Ajansın teknik desteği ile ortak yürütülmüş ve ilgili bakanlıklar ile çalışılmıştır.Bağımsız değerlendirme uzmanları tarafından değerlendirilen projeler 4 programda yönetilmiştir.


•    ‘Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’. Her yıl açıklanan hibe programlarının başvuru formları ve öncelikleri ilan tarihi ile paralel web sayfamızdan ve ilgili bakanlıkların web sayflarından yayınlanmaktadır. 

•    ‘Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ‘Her yıl açıklanan hibe programlarının başvuru formları ve öncelikleri ilan tarihi ile paralel web sayfamızdan ve ilgili bakanlıkların web sayflarından yayınlanmaktadır. 

•   ‘Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Her yıl açıklanan hibe programlarının başvuru formları ve öncelikleri ilan tarihi ile paralel web sayfamızdan yayınlanmaktadır. 

•   Girişimcilik Hibe Programı’ Her yıl açıklanan hibe programlarının başvuru formları ve öncelikleri ilan tarihi ile paralel web sayfamızdan yayınlanmaktadır.