KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 2017 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SONUÇLARI

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı "2017 yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı" 

                                                     " Referans No: KKTC-17-EEB-01"

Turizm ve Çevre Bakanlığı "2017 yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" 

     " Referans No: KKTC-17-TCB-01"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı "2017 yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı"

"Referans No: KKTC-17-TDKB-01"  

KKTC EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI

KOBİGEM

ORTAKÖY-LEFKOŞA

                         
2017 yılı KKTC’de Girişimcilik Projesi Kayıtları 5 Temmuz 2017 BİTMİŞTİR.